top of page

De contributie voor Dames Keep-Fit is als volgt opgebouwd:

Basiscontributie €119,00 (inclusief 3 loten voor de Grote Club Actie)

Bondscontributie €27

De contributie wordt geïncasseerd in september/oktober.

bottom of page